Velkommen til oss!

OSDF: Det viktigste IT-verktøyet for offentlig sektor

For mange bedrifter er det lett å føle at teknologien stadig ligger ett steg foran, og det er ikke alltid like lett å henge med i svingene. Offentlig sektors dataforum (OSDF), tidligere Statens Dataforum, ønsker å hjelpe utøvere i den offentlige sektoren med informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT) ferdigheter ved å tilby et felles forum for utveksling av kunnskap og erfaringer. Medlemmer blir tilbudt deltagelse i en rekke faglige aktiviteter, alt fra møter til studieturer og prisutdelinger.

Hvert år arrangerer vi temamøter tilrettelagt medlemmenes ønsker og behov. Dette kan være alt fra opplæring i ny programvare, til samkjøring av gamle og nye systemer på arbeidsplassen og tilgjengelighet for funksjonshemmede. Vi hjelper virksomheter i den offentlige sektoren ikke bare med å lære hvordan de kan bli mer IKT-kyndige, men også hvordan de kan dele kunnskapen videre.

OSDF begrenser seg ikke til utveksling av kompetanse i det norske næringslivet. Ved etterspørsel arrangerer vi årlige studieturer for våre medlemmer til aktuelle destinasjoner verden over. Formålet er å hjelpe den norske offentlige sektoren med å lære av andre lands ideer og erfaringer. Medlemmer vil bli introdusert for aktører innen det aktuelle landets offentlige sektor, samt representanter fra IKT-bransjen. Tidligere reiser har blitt lagt til USA, Canada og Kina, for å nevne noen.

Medlemmer av Offentlig sektors dataforum skal belønnes for deres innsats med å bygge opp IKT-Norge. Derfor deler OSDF ut Fyrlykt-prisen. Tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor» blir årlig tildelt en offentlig institusjon som har utmerket seg på IKT-feltet og samtidig promotert utveksling og videreføring av den tilegnede ekspertisen mellom andre offentlige aktører. Tidligere vinnere er blant andre Statens lånekasse for utdanning og yr.no, som på hver sin måte har vist hvordan forvaltning av IKT-tjenester kan gjøre livet lettere for seg selv, brukerne og ikke minst for partnerne i den offentlige sektoren.

Per i dag har de fleste offentlige etater medlemskap i OSDF, og vi er stolte av å jobbe side om side med viktige aktører som Skatteetaten, Mattilsynet, NAV og Stortinget, hvis arbeid bidrar til å gjøre Norge til et av verdens fremste land på integrering av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske tjenester i hverdagen.

[email protected]