Nytt batterimateriale reduserer brannfare

forskning batteri

Vi elsker teknologi og forskning, iallfall når vi ser at resultatet kan være noe sånnt som dette nye batterimateriale som nå kan være løsningen for stor brannfare. Det er forskere ved A. James Clark School of Engineering samt University of Maryland Energy Research Center som står bak dette funnet. De sier nå at de har klart å løse et problem som hittil har vært tilknyttet litiumionbatterier, men som nå ikke lenger behøver å være et problem.

Redusert risiko for brann

Det som forskerne har oppdaget er en tynn film med aluminiumoksid sammen med en fast elektrolytt laget av mineralt granat er løsningen for å redusere brannfaren betraktelig. Med andre ord vil litiumbatterier nå kunne bli laget uten flytende elektrolytt og dermed resultere i en lavere pris og samtidig gi tryggere batterier som yter bedre.

Flytende elektrolytt er et brennbart stoff, noe som selvsagt kan ende opp med å være et problem om ukontrollert oppvarming av disse cellene skulle oppstå. Dette nye stoffet som heter faststoffelektrolytt betyr ikke nødvendigvis at den ikke er brannfarlig i det hele tatt, men den er uten tvil mindre brennbar og reduserer dermed risiko for brann.

Utfordringen her er derimot fortsatt tilstede da det ikke er så enkelt å bare bytte ut dette stoffet til noe annet. For en flytende elektrolytt som hittil har blitt brukt har bedre kontakt med elektrodene i batteriet i motsetning til faststoff som har høy motstand i granseflatene. Resultatet av dette er at batteriene vil bli mindre effektive.

forskning batteri stoff

Hva er fordelene med faststoffelektrolytt?

Selv om det er noen ulemper med å gå over til faststoffelektrolytt, ser forskere på det som bare en ekstra utfordringer og ikke et problem. Det finnes nemlig en rekke fordeler med stoffet sånn som at det er mulig å stable dem i serie direkte. Dette vil si at et batteri som inneholder stoffet vil kunne bestå av et lavere antall moduler. Dette gjelder spesielt for om anoden er laget av litiummetall, noe som vil gi høy kapasitet. I celler som inneholder flytende elektrolytt vil ikke rene litiummetallanoder ble brukt, men istedet grafitt som holder litiumatomer.

Det er nå utrolig mange som jobber med å finne gode løsninger på dette og det er hittil mineralet granat som har blitt til den beste kandidaten til faststoffelektrolytt. Dette er et mineral som er meget stabil og har i tillegg høy elektrolytisk ledningsevne i tillegg til at det er stabilt når det er i kontakt med litiummetall.

You may also like...