IKT- bransjen i Norge

249_8_26dc6593af942679b953427fc66ef7b5_large

Her i Norge finnes det noe som heter IKT-Norge og dette er en organisasjon for alle de norske IKT bedriftene som finnes der ute. I tillegg til dette, jobber IKT-Norge for at bruken av IT skal øke i Norge, noe som selvsagt er en del av utviklingen i alle bransjer. Det er tross alt dette som er våres fremtid, uansett hva slags bransje en befinner seg i nå, vil den utvikle seg videre til en mer moderne tid. Derfor må både skoler, bedrifter og private hjem være med på denne spennende utviklingen for at fremtiden skal være som den burde være.

Hva er IKT?

Ordet IKT står for Informasjons og kommunikasjonsteknologi og dette er et begrep en vil bruke for ulike grep som omfatter teknologi. Dette kan være alt fra behandling og presentering til innsamlig og lagring. Før begrepet IKT kom fra det EDB som ble benyttet, noe som står for elektronisk databehandling.

IKT er også et begrep som kan brukes om datautstyr eller IKT- utstyr som det også kan kalles. Dette begrepet blir brukt om maskin og programvare, et eksempel på det er skannere, kamera, monitorer, tastatur og lignende.

IKT i Norge

Det har i mange år nå vært stor satsing fra staten om økt bruk av IKT og IT i både skolegangen og i arbeid. Derfor undervises det i IKT på en rekke ulike flotte skoler spredd rundt i landet, både høyskoler og universitet. Det undervises i IKT på både Høyskolen i Oslo, Universitetet i Agder og Høyskolen i Østfold for å nevne noen.

Undervisningen i IKT starter derimot allerede på videregående, hvor elever vil kunne få et fagbrev i IKT- servicefag. Dette er en utrolig flott og ikke minst en viktig utvikling av både skoleelever og innen videreutdanning. Det er nemlig ikke så mange år tilbake hvor en slik utdanning ikke hadde vært tilgjengelig eller engang vurdert av staten.

You may also like...