Datamaskinens historie

Det er vel ingen i dag som kan klare seg uten en datamaskin i livet sitt. Og en datamaskin er så mye mer enn en PC om dagen, du har datamaskiner i andre format som smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner. Alt dette har en opprinnelse fra ett sted, og vi skal i dag ta for oss datamaskinens historie i en kronologisk rekkefølge.

apple historiedata historiegammel datamaskin

1800-tallet: Behovet for datamaskiner oppstod først i USA, dette fordi det nye landet hadde hatt en ekstrem økning i befolkningsvekst, og hvis de skulle skrive ned alle i befolkningen manuelt, ville de ta 7 år å få gjort. Derfor skapte de klippekort-baserte datamaskiner, som på den tiden var store som ballsaler.

1930-tallet: Flere viktige ting for datamaskinen skjedde i dette tiåret, blant annet hadde Alan Turing en ide, i 1936, om en universiell maskin, som han titulerte Turing-maskinen. Han sa at alt kunne gjøres om til en datamaskin, denne ideen står bak hovedkonseptet til det som vi i dag kjenner som datamaskinen. I 1937 bygde en ingeniør hos Bell en enkel versjon av en datamaskin, kalt «Model K».

1940-tallet: Under dette tiåret skjedde det mye teknologisk nyskapning, blant annet ble det lagd flere testeversjoner av datamaskiner på flere amerikanske universitet. På Universitetet i Pennsylvania fant de opp en datamaskin kalt Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC). Mange sier at dette er forfaderen til det som vi i dag kjenner som datamaskinen.

1950-tallet: Dette er tiåret hvor den første språkdatamaskinen blir innført, skapt av Grace Hopper.

1960-tallet: Det var under dette kaotiske tiåret at datamaskinen for første gang blir introdusert til den alminnelige befolkningen, med et brukergrensesnitt tilpasset mennesker som hverken var vitenskapsmenn eller matematikere. Dette var også første gangen man ble introdusert til datamusen.

1970-tallet: Utviklingen mot datamaskinens inntog i private hjem nærmet seg, blant annet med innføringen av den velkjente disketten. Denne gjorde det mulig å utvide kapasiteten til lagring av data, og til å bli delt. I 1976 lanserer Steve Wozniak og Steve Jobs Apple Computers, og verden ble kjent med Apple I.

1980-tallet: I 1981 lanserte IBM den første personlige datamaskinen, eller en «Personal Computer» – derav navnet PC. I 1983 ble Lisa fra Apple den første datamaskinen med et grafisk brukergrensesnitt. Som et motsvar til Apples nyvinning, kommer Microsoft med sin første versjon Windows.

1990-tallet: Dette er tiåret hvor datamaskinene for godt hadde sitt inntog i den private sfæren. Dette er tiåret hvor internett blir allemannseie, og hvor mange oppdager gledene ved gaming på PC. Det er også på 90-tallet at Google blir oppfunnet. Og ikke bare har internett blitt allemannseie, wi-fi blir også oppfunnet.

2000-tallet: Det er i dette tiåret at virkelig alt vi tar for gitt i dag, ble dagligdags. Apple sine bærbare og stasjonære datamaskiner ble forbedret, Windows utviklet sine datamaskiner til å bli mer brukervennlige, og kanskje det største av alt – mobiltelefonen ble smart. Det faktum at man kan surfe, lese e-post, strømme musikk og film, og alle andre ting man forbinder med internett, på enten et nettbrett eller en smarttelefon er takket være alt arbeidet som har blitt lagt ned siden 1880-tallet.

Fra regnemaskiner til PC-er

I dag er datamaskiner ansett som noe nytenkende og moderne, og dermed blir de fleste overrasket når de kommer over datamaskinenes overraskende lange historie. Denne historien strekker seg over lang tid og en rekke teknologiske fremskritt. Denne historien involverer hva som regnes som den første datamaskinen, altså regnemaskinene, og til vår tids kraftige personlige datamaskiner, eller PC-er, som finnes i alle hjem. Datamaskinen kan spores tilbake til 1600- og 1700-tallets regnemaskiner som ble brudd for å forenkle matematikk. Slike regnemaskiner inkluderte regnemaskinen med navn «Difference Engine», av Charles Babbages. Slike regnemaskiner kunne kun utføre enkle operasjoner. I løpet av en rekke århundrer med utallige gjennombrudd og innovasjoner, nådde datamaskinene det 20-århundre. I løpet av dette århundret forekom en rekke elektroniske gjennombrudd. som revolusjonerte datamaskinene, da de gikk fra store, eksklusive hjelpemidler, til dagens lette, kraftige og lett tilgjengelige Pc-er.

Den digitale revolusjonen

Datamaskinen gjennomgikk de største endringene i løpet av, og tiden etter den digitale revolusjonen. Den digitale revolusjonen kom på midten av 1900-tallet og brakte med seg ny teknologi som transistorer, integrerte kretser og mikroprosessorer. Disse fremskrittene tillot en rekke fremskritt i designet og oppsettet til datamaskinene. Dermed ble de både mindre, lettere og billigere. I løpet av denne revulisjonen, ble datamaskinen tilgjengelig for befolkinngen, og etterhvert også til en enda billigere pris. Revolusjonen tillot datamaskinene til å nå nye bruksområder og funksjoner. Dermed ble datamaskinen et kjennetegn på tvers av sektorer. Nå er den å finnes i undervisning, i vitenskapelige bygg, i forretningsdrift og i folks hjem til personlig underholdning.

Datamaskiner i hjemmet

Historien om datamaskiner inneholder en rekke milepæler, men en av de mest betydningsfulle av disse, var introduksjonen av personlige datamaskiner, også kjent som PC-er. Disse ble først tilgjengelige på 1970-tallet. På denne tiden ble selskaper som Apple, IBM og Commodore avgjørende for utviklingen av PC-er. Takket være disse firmaene, ble datamaskinen et stadig vanligere syn i hjem og på kontorer i mange av verdens land. Dermed ble en verden av nye muligheter tilgjengelig for folk flest. I løpet av de neste tiårene, fikk folk tilgang til dataprogramerink, spill, regneark og skriving fra eget hjem. Disse egenskapene bidro til at datamaskinen stadig ble mer populær, og er hvorfor den er så avgjørende idag.

Innovasjoner og gjennombrudd

I tiden etter introduksjonen av lett tilgjengelige PC-er, har historien til datamaskiner vært vitne til en rekke store innovasjoner og gjennombrudd. dette er grunnet en rekke nye tekniske fremskritt. I dag, har utviklingen av garfikken datamaskiner gjort betydelige fremskritt, noe som gjør dem mer brukervennlige. videre har internettet-tilkobling vært avgjørende for å revolusjonere bruken av datamaskiner, ettersom det tillater en verden av nye bruksområder for maskinen. Sist, men ikke minst, har innovasjoner innen tilgjengeligheten av datamaskiner vært betydelig. Denne reisen har resultert i både bærbare PC-er, smarttelefoner, tabletter og en praktisk skyteknologi. Alle disse milepælene hart revolusjonert en rekke andre aspekter av våres liv. Dette kan sees på kontoret, i arbeidshverdagen og i hjemmet der datamaskinen har revolusjonert sosialisering og underholdning.

Internetts innvirkning på datamaskinens historie

Etter at internettet ble innført på 1990-tallet, nådde datamaskinen nok en milepæl som revolusjonerte markedet. Internettet tillot datamaskiner over hele verdenen å kobles sammen. Dermed bidra introduksjonen av internettet til å fremme global kommunikasjon, globalisering og fremme global handel og nettverk. Dermed har denne revolusjonerende milepælen ført til en betydelig utvikling innen kontakt. I tiden etter internettet, har kommunikasjon mellom mennesker angående alt fra ideer og ressurser til dagligdagse samtaler, endret alle hverdag og normer.

Ofte stilte spørsmål:

Hvilken datamaskin var den første?

Dern aller første elektroniske datamaskinen ble fullført i 1945 og er idag kjent som ENIAC. ENIAC står for Electronic Numerical Integrator and Computer, og ble utviklet av John Presper Eckert og John W. Mauchly.

Når kunne en først kjøpe datamaskiner?

De aller første elektroniske datamaskinene var meget dyre, store og ikke tilgjengelig for vanlige husstander da de hovedsakelig var brukt av universiteter, regjeringer og de største bedriftene. På 1970-tallet ble personøoge datamaskiner tilgjefelige for først gang for markedet.

I hvor mange år har vi hatt datamaskiner?

Datamaskiner har eksistert siden de aller første regnemaskinene på 1600- og 1700-tallet. Men de moderne elektroniske datamaskinene kom ikke til før midten av 1900-tallet. Dermed har datamaskiner som vi kjenner dem allerede eksisterert i over 70 år.

You may also like...