eFaktura B2B

efaktura

De aller fleste har idag hørt om eFaktura, en elektronisk faktura som kan bli sendt ut til mottakere gjennom en elektronisk fil. Dette produktet har virkelig endret på måten både bedrifter og privatpersoner håndterer sine fakturaer på og derfor kan det være spennende med litt mer informasjon om hva det hele er og hvordan det fungerer. Det er blant annet ikke alle som er klare over at det faktisk finnes to ulike typer eFaktura, eFaktura B2B og eFaktura Privat.

eFaktura B2B

Det finnes selvsagt noen likheter mellom eFaktura B2B og eFaktura Privat, som at de begge er en elektronisk faktura som blir sendt fra utstedet og til mottaker. Forskjellen her er at eFaktura B2B bruker når mottakeren er en bedrift og ikke en privatperson. Det hele vil foregå ved at utsenderen vil trekke ut informasjon til fakturaen gjennom sitt eget økonomisystem. Deretter vil de sende ut en fil som inneholder informasjonen i en forhåndsavtalt format, dette kan derimot enten være direkte til mottakeren eller gjennom en formidler.

Mottakeren vil deretter lese denne filen gjennom økonomisystemet sitt som til gjengjeld vil skape et betalingsanmodning. Som nevnt allerede er det to ulike måter dette kan gjøre på, mens noen bedrifter benytter en formidler, vil andre sende eFakturaen direkte.

eFaktura Privat

Dette er selvsagt den varianten som de aller fleste vet om, nemlig en elektronisk versjon av en helt vanlig papirfaktura. Denne vil bli sendt ut fra utsteder og til privatpersoner. Det hele skjer ved at utstederen sender avgårde en elektronisk fil med informasjonen til fakturaen til Nets. Deretter sørger Nets for at denne informasjonen blir synlig direkte i nettbanken til privatpersonen, noe som er helt uavhengig av hvilken bank som blir benyttet.

Det eneste kravet her er at utstederen må gjøre en avtale med Nets gjennom sin egen bank og som en mottaker vil en kunne godkjenne en eFaktura rett fra nettbanken sin.

You may also like...